Affiliated to CBSE, New Delhi Affiliation No. 1031070

Parent Teacher Association

  • Home -
  • Parent Teacher Association

Parent - Teacher Association


Parent's Member
S.No. Student's Name Class Father's Name Mother's Name
1 Ojas Solank 3rd Mr. Pawan Solanki Mrs. Savita Solanki
2 Ali Ahmed 2nd Mr. Zulfikar Ahmed Mrs. Khursheed Ahmed
3 Mohd. UMAR KHAN 9th Mohd. YOONUS KHAN Mrs. RESHMA KHAN
4 Suditi Nagar 4th Mr. Rajesh Nagar Mrs. Archana Nagar
5 Avika Yadav 5th Mr. Rahul Yadav Mrs. Reena Yadav
6 Gurapar Singh 6th Mr. Jasmeet Singh Mrs. Manveer Kaur
7 Anant Kumar Sen 7th Mr. Sourabh Sen Mrs. Teena Sen
8 Deepika Nagar 8th Mr. Dheerendra Singh Nagar Mrs. Jyoti Nagar
9 Ashvika Agrawal 4th Mr. Vishrut Agrawal Mrs. Sapna Agrawal
10 Ayansh Gaikwad 1st Mr. Nitin Gaikwad Mrs. Jyoti Gaikwad
Teacher's Member
S.No. TEACHER’S NAME
1 Mrs. Shilpa Agrawal
2 Mrs. Manorama Sharma
3 Mr. Manoj Kushwaha
4 Mrs. Akansha Upadhyay
5 Mrs. Jayashree Deshmukh