Affiliated to CBSE, New Delhi Affiliation No. 1031070

Parent Teacher Association

  • Home -
  • Parent Teacher Association

Parent - Teacher Association


Parent's Member
S.No. Student's Name Class Father's Name Mother's Name
1 Swara Rajpoot Nursery Mr. Prashant Rajpoot Mrs. Swati Rajpoot
2 Abhinav Chouksey KG – I Mr. Harish Chouksey Mrs. Reena Chouksey
3 Aikanshi Sen KG –II Mr. Vaibhav Sen Mrs. Pooja Sen
4 Charanpreet Kaur 1st Mr. Balbindar Singh Mrs. Harjeet Kaur
5 Aastha Lodhi 2nd Mr. Maharaj Singh Mrs. Anita Lodhi
6 Anant Kumar Sen 7th Mr. Sourabh Sen Mrs. Teena Sen
7 Ojas Solank 4th Mr. Pawan Solanki Mr. Pawan Solanki
8 Ashvika Agrawal 4th Mr. Vishrut Agrawal Mrs. Sapna Agrawal
9 Gurapar Singh 6th Mr. Jasmeet Singh Mrs. Manveer Kaur
10 Avika Yadav 5th Mr. Rahul Yadav Mrs. Reena Yadav
11 Deepika Nagar 8th Mr. Dheerendra Singh Nagar Mrs. Jyoti Nagar
12 Suditi Nagar 4th Mr. Rajesh Nagar Mrs. Archana Nagar
13 Mohd. UMAR KHAN 9th Mohd. YOONUS KHAN Mrs. RESHMA KHAN
14 Ali Ahmed 2nd Mr. Zulfikar Ahmed Mrs. Khursheed Ahmed
Teacher's Member
S.No. TEACHER’S NAME
1 Mrs. Shilpa Agrawal
2 Mr. Manoj Kushwaha
3 Mrs. Akansha Upadhyay
4 Mrs. Prachi Malviya
5 Mrs. Jayashree Deshmukh
6 Mrs. Geeta Lovanshi